• Husbanken snører igjen pengesekken. Ukjent

Sandnes stopper tildeling av startlån

Sandnes kommune stopper tildeling av startlån. De som ikke bruker pengene de har fått lovnad om innen fristen på seks måneder, kan risikere å miste lånet.