Ikke gitt at forsikringen dekker skader fra lekeplassen

49 velforeninger og beboere har påtatt seg ansvar for sikkerhet og vedlikehold av lekeplasser i Sandnes. Det er risikabelt og kan bli kostbart.