• Katrine Imerslund vil opna dører for operaens løyndommar. Foto: Jonas Haarr Friestad

Jærens operamisjonær

Operasongaren fann kjærleiken og slo seg til på Bryne. No arbeider ho for at Jæren skal oppdaga opera.