Mistenkelig ruteknusing

Politiet søkte i natt med flere patruljer i strøket rundt Park Inn hotell på Lagårdsveien etter mistanke om innbrudd.