Stavanger bystyre: Heftig debatt om Ullandhaug-utbygging

Nytt sykehus, nye studentboliger, utvidelse av universitetet. Fem av bystyrets partier foreslo å sende saken tilbake fordi de frykter trafikk-kaos.

Publisert: Publisert:

Frode Myrhol i Folkeaksjonen nei til mer bompenger ville sende hele planen i retur. Det ville ikke Egil Olsen (H) på første benk (med dressjakke). Foto: Fredrik Refvem

  • Margunn Ueland
    Journalist
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

Bystyret behandlet mandag kveld (27. mars 2017) områderegulering for universitetsområdet.

-Det er en stor og viktig plan, slo Egil Olsen fast (H).

Utbyggingen av det nye sykehuset utgjør 310.000 kvadratmeter. Planen åpner også for 210.000 kvadratmeter nytt bruksareal til universitet samt 302.000 kvadratmeter til kunnskapsparken. Samtidig er det tilrettelagt for over 4000 studentboliger i området. Tilsammen skal området bygges ut med nær 900 000 kvadratmeter nybygg. Det tilsvarer 150 fotballbaner.

Transportproblem

Folkeaksjonen nei til mer bompenger, Miljøpartiet, Senterpartiet, SV og Pensjonistpartiet ville ikke vedta planen fordi de mener den mangler gode nok løsninger på trafikkutfordringene.

- Den største arbeidsplassen i distriktet skal legges her (SUS). For meg er det et enormt paradoks at man går inn for dette samtidig som man går inn for en Byvekstavtale som går ut på at vi skal ha nullvekst i biltrafikken. Utbygging av området her vil gi økning i biltrafikken på 40 prosent, sa Frode Myrhol fra FNB.

– Bare i dag går det 12 busser hver vei til dette området, påpekte Erlend Jordal (H).

– Det finnes en plan for infrastruktur for området, det er en del av Bypakke Nord-Jæren, og vi jobber også for å få mest mulig penger gjennom Byvekstavtalen, sa ordfører Christine Sagen Helgø (H).

Ansvarlig?

– Direkte uansvarlig, mente Christian Wedler (Frp).

Bjarne Kvadsheim (Sp) kontret med at det ville være uansvarlig å vedta en plan der det legges opp til dårlig løsning for utbygging av veinett, kollektivtraseer og sykkelveier.

Vi kan ikke ha det slik at det skal komme i en byvekstavtale en eller annen gang, sa han.

Erlend Jordal (H) er klar til å imøtegå Frode Myrhol (Folkeaksjonen nei til mer bompenger) Foto: Fredrik Refvem

– Det ligger en lang rekke kollektivprosjekt inne, når man står på talerstolen og sier det ikke gjør det, blir det feil, protesterte Erlend Jordal (H).

– Vi bygger sykkelmotorvei like i nærheten, og det går haugevis med busser, påpekte Per Thorbjørnsen (V) om.

– Byvekstavtalen skal løse kollektivutfordringene til Ullandhaug, gjentok ordføreren.

Bussvei fra universitetet og ned til Madlaveien er lagt inn som rekkefølgekrav.

– Ingen vet nå hvem som skal betale, Bjarne Kvadsheim (Sp) gav seg ikke.

Forslaget fra de fem små partiene falt. H, Frp, V, KrF, Ap og Rødt stemte mot.

Enstemmig til slutt

Selv om de fem små partiene (Folkeaksjonen nei til mer bompenger, Miljøpartiet, Sp, SV og Pensjonistpartiet) kjempet iherdig mot planen på talerstolen, stemte de til slutt for planen etter at deres forslag falt.

Primært mot, sekundært for, altså.

Til slutt ble altså områdeplanen i all hovedsak enstemmig vedtatt. Samtlige 11 bystyrepartier stemte for.

Arbeidsplasser

Kari Nessa Nordtun (Ap) minnet om at regionen trenger nye arbeidsplasser og at det derfor er viktig å få vedtatt planen.

Omkamp

Torfinn Ingeborgrud sa at en grunn til at Miljøpartiet ville stemme for å sende saken tilbake, var at de mener det er feil å bygge sykehuset

på Ullandhaug, det bør heller ligge på Våland.

– Altså omkamp, spurte Kristen Høyer Mathiassen (H).

– Vi må protestere der vi kan, sykehuset er ikke bygget ennå, svarte Ingeborgrud.

Mer grønt, mindre bolig

Ayan Jama (Ap) foreslo å omregulere et område som i planen er ment til boliger (studentboliger) til grøntområde. Området ligger nær kollektivaksen. Erlend Jordal (H) og Christian Wedler (Frp) advarte mot det.

Forslaget ble nedstemt.

Fornybar energi

Mats Danielsen og Frp var mot at energiløsningene skal baseres på fornybar energi. Han mente utbyggerne selv måtte bestemme om de synes det er fornuftig. De andre partiene var ikke enige i det, de vil ha fornybar energi.

Fra Venstrebenken: Kjartan A. Lunde flankert av Jan Erik Søndeland og Per Inge Torkelsen. Foto: Fredrik Refvem

Ikke krav om grønne tak

Kjartan A. Lunde (V) fremmet disse to forslagene på vegne av Venstre, Miljøpartiet og Ap:

1. «Det bør være mest mulig fossilfri anleggsvirksomhet i bygg og anleggsfasen ved utbygginger.»

Legg merke til at det står bør, ikke må eller skal.

2:

«Takflater på byggene skal så langt som mulig benyttes til oppholdsareal, energiproduksjon eller utformes aktivt som fordrøyningsareal i lokal overvannshåndtering.»

– Det betyr at takflatene skal utnyttes på en fornuftig og miljøvennlig måte, forklarer Lunde.

men det stilles ikke krav om at det må/skal være grønne tak, noe SUS har advart mot.

Publisert:

Les også

  1. Ingen skinner i plan for Ullandhaug

  1. Stavanger
  2. Bystyret
  3. Trafikk
  4. Buss
  5. Sykehus