Stortinget: Ja til Nye Sandnes

Sandnes og Forsand får slå seg sammen.

Forsand-ordfører Bjarte Dagestad og Sandnes-ordfører Stanley Wirak får slå kommunene sammen.
Publisert: Publisert:

iconDenne artikkelen er over seks år gammel

– Dette er bankers, sier en kilde til Aftenbladet etter et framskyndet, ekstraordinært møte i Fremskrittspartiets stortingsgruppe.

Sammenslåingen blir også bekreftet fra andre med innsyn i prosessen.

Offisielt vil ingen si noe. Planen er en pressekonferanse onsdag. Høyre hadde kommune- og regionreformene oppe på sitt gruppemøte mandag.

– Du får snakke med Helge Andre Njåstad, sier Frp-leder Siv Jensen til Aftenbladet etter et godt over to timer langt møte der det kom fram til dels sterke motforestillinger mot det kommende kompromisset også internt i Frp-gruppen.

Blant hensynene som ble diskutert, var hvordan Frp vil stå seg utad med denne løsningen opp mot blant andre Senterpartiet, som er i knallform på meningsmålingene og henter velgere også fra Frp. I tillegg ble det også nevnt hva målet bør bli i neste stortingsperiode.

Rogaland består

Sterke Frp-krefter mener at partiet bør kjempe for seks regioner i neste runde. Det skjer allerede før løsningen om ti eller elleve regioner er presentert. Som Aftenbladet tidligere har skrevet, får Rogaland og Møre og Romsdal bestå for seg selv, mens Hordaland og Sogn og Fjordane slås sammen. Vest- og Aust-Agder blir én region.

Njåstad, som har ført forhandlingene for Frp, kunne opplyse overfor Aftenbladet at han hadde fått et mandat fra Frp-gruppen da han avbrøt gruppemøte for å møte fraksjonslederne i Venstre, KrF og Høyre.

Stort sett mer ville han ikke si.

Ifølge Aftenposten blir 13 kommuner slått sammen med nabokommuner mot sin vilje. Dette er, etter det Aftenposten erfarer, det endelige utfallet av lange og vanskelige forhandlinger på Stortinget. Med tvangssammenslåingene vil tallet reduseres fra dagens 428 til 363.

– Veldig bra

Det har vært knyttet spenning til om Sandnes og Forsand, som ønsker å slå seg sammen, får tillatelse av Stortinget – etter at fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa gikk imot denne frivillige sammenslåingen. Fylkesmannen mente den ikke var «hensiktsmessig», bl.a. fordi Sandnes og Forsand ikke grenser mot hverandre. Hun foreslo at Forsand i stedet slo seg sammen med Strand.

I Forsand har kommunestyret vært delt. Flertallskonstellasjonen, som bestod av Høyre, Bygdalista og Samlingslista, og Paul Løland (uavhengig) jubler.

– YES, utbryter Katrin Kjærvoll i Bygdalista.

– Veldig bra for Forsand kommune! Jeg inviterer meg selv på kake på ordførerens kontor i morgen ettermiddag, melder Paul Løland.

Ordfører Bjarte Dagestad er avventende.

– Jeg leser avisene og alle skriver det samme. Men jeg våger ikke å juble, før jeg har fått det bekreftet fra sentralt hold i Høyre, sier han.

Reidar Thu i Samlingslista har kjempet hardt for Nye Sandnes.

– Ei bør har falt av ryggen. Nå går vi inn i ei spennande framtid, der Sandnes/Forsand bygger en ny kommune sammen, der fokuset er «Det beste for innbyggjarane der dei bur», bemerker Thu.

Trond Haukelid i Høyre er fornøyd:

– Veldig gode nyheter, og godt at avgjørelse nå er tatt. Forventer da at mindretallet nå innser at saken er avgjort og jobber sammen med Sandnes-flertallet, slik at vi kan bygge en ny sterk kommune sammen med Sandnes til beste for innbyggerne.

Varaordfører Pål Morten Borgli (Frp) i Sandnes sier til Aftenbladet at han vil juble først onsdag hvis Sandnes får endelig beskjed om at Nye Sandnes er en realitet.

– Hvis dette, stemmer, er jo dette veldig kjekt.

– Du spretter ikke sjampanjekorken helt ennå?

– Jeg har i grunnen ikke planlagt noe som helst, men jeg håper at det går i vår favør onsdag. Så får vi se om det kanskje blir kaker da, sier Borgli.

Mindretallet i Forsand gir uttrykk for overraskelse og skuffelse. Ole Tom Guse (KrF):

– Dette var ei overraskende vending all den tid en stor del av Høyre finner Nye Sandnes som en lite hensiktsmessig kommune. Det vil være trist og uventet dersom KrF støtter dette sammen med Høyre, FrP og Venstre. Jeg vil avvente svarene vi får i morgen før jeg konkluderer med om jeg er misfornøyd eller kjempemisfornøyd. Men, jeg står ved det vi i mindretallet har sagt tidligere. Nå skal vi alle stå sammen om å bygge den nye kommunen til det beste for innbyggerne i Forsand. Det er det vi er valgt inn for og det gjelder både gode og dårlige dager. Så heter det vel at det aldri er så gale at det ikke er godt for noe. Jeg håper ordføreren vil feire i kommunestyret i morgon for jeg elsker nemlig sjokoladekaka han serverte fra Ryfylke konditori på Jørpeland, kommenterer Guse.

– Sørgelig

Partifelle Guro Heggemsnes Fløysvik:

– Skuffende vending, når så mange sentrale politikere har sagt så tydelig i fra om at de ser Sandnes og Forsand som unaturlig og ugunstig. Da hadde jeg håpet de stod opp, og stod for det de mener. Men tydeligvis er det andre ting som veier tyngre for de. Når det er sagt - i kveld sørger jeg, er litt sur og litt furten. I morgen er jeg ferdig med det. Da er avgjørelsen tatt, kampen tapt for min del - vunnet for andre sin del. Da er det om å gjøre å kunne stå samlet inn i planleggingen av en ny kommune. Så håpar jeg at alle ser dette likt, klarer å skile sak og person/parti og samarbeide fullt ut, oppfordrer Heggemsnes Fløysvik.

Katrin Kjærvoll i Bygdalista oppfordrer kommunestyret til å stå sammen.

– Nå håper jeg at vi sammen kan komme i lag og gjøre en innsats for alle som bor i kommunen. Dersom dette er svaret, så må vi se framover og la «feider» være tilbakelagte stadier. Ingen i bygda vinner på å stritte og lage enda mer splittelse. Personleg jeg glad for avgjørelsen. Sandnes har alltid vært vår by, vi har gammel historie i sammen. Det vi har opplevd fra Strand, Hjelmeland, og ikke minst fra sterke næringsinteresser i Stavanger, som har sabotert både Høgsfjordrøret og Espedal/Frafjord-tunnellen viser hvordan de tenker og hva de ville. Ryfast ble deres løsning, kommenterer hun.

– Endeleg ser det ut som beslutningen er tatt. Nå har Forsand kommet sammen med en stor-kommune som har tyngde og kraft i det politiske landskapet, det være seg samferdsel, næring, mener Arne Maudal (H).

– Flotte nyheter å få etter en hard dag på jobb, melder Ingvar Meling Røssevold i Bygdalista.

Ikke tvang i Rogaland

Ingen kommuner i Rogaland blir utsatt for tvang, ifølge Aftenbladets kilder.

Sokndal/Eigersund har vært blant sammenslåingskandidatene.

Kommunene som slås sammen med tvang er:

* Spydeberg i Østfold

* Fet i Akershus

* Skedsmo i Akershus

* Sørum i Akershus

* Søgne i Vest-Agder

* Lindesnes i Vest-Agder

* Balestrand i Sogn og Fjordane

* Leikanger i Sogn og Fjordane

* Haram i Møre og Romsdal

* Ørland i Sør-Trøndelag

* Vikna i Nord-Trøndelag

* Leka i Nord-Trøndelag

* Bindal i Nordland

Ja til Stavanger?

Nabokommunen Strand har vedtatt at den ønsker sammenslåing med nabokommune Hjelmeland og Forsand, selv om ingen av disse vil. Den eneste av de 29 kommunestyrerepresentantene som stemte mot dette var Snorre Walde i Bygdelista for Tau og Nordbygda.

– Gledelig! Det framskynder Strand-Stavanger, kommenterer han.

Forsandbuer på nordsiden av Lysefjorden har tatt et såkalt innbyggerinitiativ for å få skifte kommune til Strand, dersom Nye Sandnes vedtas. Også Strand kommunestyre har gjort et lignende vedtak om grensejustering, hvis det ikke blir sammenslåing av Strand, Hjelmeland og Forsand. Dette er bakteppet for at Thor Wiik (Partiet de Kristne) ser mulighet for Nye Strand kommune:

−  Dette åpner opp for nye Strand kommune med nytt kommuneflagg: Preikestolen. Uten hverken Stavanger, Nye Sandnes eller Hjelmeland, mener Wiik.

-Hinsides all fornuft

Senterpartiets Alf Henning Heggheim oppfordrer Stortinget om å utsette beslutningen.

– At Stortingsfleirtalet tillater kommunesammenslåing mellom Forsand og Sandnes og gjennom det bidrar til et splittet Ryfylke, er hinsides all sunn fornuft. Hvor er Høyre, KrF og V opp i dette? Har de sovet på bakrommet under forhandlingene, mens Njåstad i FrP som løpe- og ærendsgutt for Borgli har fått tvunget gjennom en uhensiktsmessig kommunesammenslåing av Forsand og Sandnes for å sikre Sandnes sugerøyret ned i Ryfylke? At et så viktig spørsmål blir avgjort på bakrommet og ikke gjennom en åpen og offentlig debatt der man får brynet seg på argumentene for og imot, svekker tilliten ytterligere til hele prestisje reformen til Regjeringen. Det beste argumentet for ikke å tillate en sammenslåing av Forsand og Sandnes er kartet! Forsand har en landfast kommunegrense mot Strand på ca 20 km. Mot Sandnes 0 km. Det knappe flertallsvedtaket i Forsand (9–8) kan ikke tillegges avgjørende vekt, så lenge vedtaket i hovedsak er tufta på ønske om privat ferjedrift over Høgsfjorden. Regionale hensyn og å unngå et splittet Ryfylke må etter Strand Senterparti sin mening veie mer. Da Stortinget vedtok bygging av Ryfast-tunnelen som nytt ferjefritt samband mellom Ryfylke og Nord-Jæren, så var det en klar forutsetning at Høgsfjordsambandet skulle legges ned fra 2019. Klarer man ikke å få økonomi i ei privatferje over Høgsfjorden, må innbyggerne i Forsand gjennom to kommuner (Strand og Stavanger) for å komme til Sandnes og kommunesenteret. Ved godkjenning av en sammenslåing av Forsand og Sandnes så kan Stortinget på sikt «møte seg sjøl i døra» ved å måtte bidra økonomisk til fortsatt ferjedrift over Høgsfjorden for å binde Forsand og Sandnes sammen. Strand Senterparti sin anbefaling er at Stortinget heller setter kommunesammenslåing i Ytre Ryfylke «på vent» enn å tillater en sammenslåing av Forsand og Sandnes. Dette var også noe vi tok opp på fylkesårsmøtet i helgen, og ble møtt med stor forståelse - både fra stortingsrepresentant Geir Pollestad og resten av årsmøtet. Også Forsand SP står bak dette, framholder Heggheim.

Strand vil ha Preikestolen av Nye SandnesJobber videre med Nye Sandnes
Publisert: