Ny strid om asfalt i Kongsgata

Det brygger opp til ny strid om Kongsgata skal asfalteres. Høyre, Frp og Venstre insisterer på brostein og avviser et forslag om å legge asfalt i gata.

Leif Arne Moi Nilsen (Frp), Kristen Høyer Mathiassen (H) og Jan Erik Søndeland (V) er lei av å vente på nytt brosteindekke i Kongsgata. - Midlertidig asfaltdekke er uaktuelt i byens eldste gate, mener de.
 • Stein Halvor Jupskås
  Journalist
 • Anders Minge
  Journalist
Publisert: Publisert:
Brosteinen i Kongsgata er et mareritt for både bussjåfører og syklister.

Det er kommunedirektøren som på ny lanserer asfalt, men denne gang bare midlertidig, for en periode fra i sommer og to år fram i tid.

– Dette er byens eldste gate. Av respekt for byen må vi få på plass ny brosteinsbelegging her nå. Det er trenering fra administrasjonen at de nok en gang kommer og foreslår asfalt her, sier Leif Arne Moi Nilsen (Frp).

– Vi vil ikke ha mer midlertidighet i denne saken. Det er dyre og dårlige løsninger. Vi godtar ikke å bli påtvunget en slik løsning på grunn av planleggingsproblemer. Gjør Kongsgata ferdig nå, er beskjedern fra Kristen Høyer Mathiassen (H).

– Vi kommer sammen til å fremme forslag som avviser asfaltering og eksplisitt sier at Kongsgata skal anlegges med brostein. Vi mangler kun én stemme på flertall, og vi tar det for gitt at MDG vil være med oss i dette, og da bør saken være i orden, sier Jan Erik Søndeland (V).

Stort puslespill

Saken handler mer presist om omleggingen av gatenettet i sentrum, der blant annet Klubbgata og Kongsgata skal graves opp og gjenoppstå som mer tilpasset kollektivtrafikk enn biltrafikk.

Les også

Her er vinneren av årets byggeskikkpris

Les også

– Asfalt her? Det ville vært trist

Les også

Kommunedirektørens asfalt-planer i Kongsgata må stoppes!

Jobben omfatter et større puslespill i begge ender, både fra Klubbgata til Fiskepiren og, ikke minst, det omfattende arbeidet med å bygge bussvei fra Jernbaneveien, via Olav V. gate og opp Kannik. Dette skal påbegynnes i 2024/2025.

Arbeidsprogrammet, som alt er blitt behandlet politisk, legger opp til at gravingen i Kongsgata og Klubbgata. skal skje samtidig, og at kollektivtrafikken i anleggsperioden skal gå gjennom Bergelandstunnelen og til Fiskepiren.

Også Domkirkeplassen var en tid aktuell som alternativ bussrute, men dette er først aktuelt i fase 2, når prosjektet Kongsgata/Klubbgata er fullført.

– Uakseptabel

Det er også opplest og vedtatt at opparbeidelsen av de to gatene må skje før start på bussveiprosjektet i Olav Vs gt og Jernbaneveien.

Problemet er at planleggingen av arbeidene i Klubbgata på langt nær er ferdig. Det vil ta drøyt to år å planlegge gata, som er tenkt å bli en «gateterminal med byromskvaliteter». Kongsgata er mye nærmere å være ferdig planlagt, men også her gjenstår det detaljprosjektering.

Samtidig er dagens tilstand på brosteinsdekket i Kongsgata under enhver kritikk. Byens bussjåfører har pekt på det ujevne og humpete dekket som et arbeidsmiljøproblem i en årrekke.

«Dagens tilstand på gaten vurderes som uakseptabel både
for bussbrukere, sjåfører og syklister», heter det i saksforelegget. Det kan med andre ord ikke vente i inntil 2,5 år å foreta utbedringer, og det er her den midlertidige løsningen med asfalt kommer inn.

Utbedringer må til for å gi både kollektivtrafikk og syklister akseptabel fremkommelighet i inntil 2,5 år, fram til hovedløsningen kan gjennomføres. Den omfatter nytt brosteinsbelegg, men da i en flatere versjon som både tilfredsstiller antikvariske standarder og HMS for bussjåfører.

Midlertidig?

De tre opposisjonspartiene har ikke stor tro på at asfalten kun blir liggender i 2–2,5 år.

– Den midlertidige ishallen på Tjensvoll ble stående i 35 år. Ligger det først et asfaltdekke i Kongsgata, er det ikke gitt at det blir fjernet igjen, sier Leif Arne Moi Nilsen

Leder i utvalg for miljø- og utbygging (Umu), Rune Askeland (MDG), må sette seg bedre inn i saken før han lover støtte til hverken de tre partiene eller kommunedirektøren.

– I utgangspunktet er vi for brostein og mot asfalt. Men det er viktig å understreke at det her foreslås en midlertidig løsning. Vårt standpunkt vil avhenge av hva vi mener er best for kollektivtrafikken, sier Askeland.

Gode traseer

Kommunedirektøren trekker også fram hensynet til Stavanger sentrum i sin argumentasjon:

«Avvikling av kollektivtrafikken i sentrum, og dermed i praksis hele Kolumbus’
rutenett, blir svært vanskelig og utfordrende om det ikke kan tilrettelegges gode traseer i Stavanger sentrum som (er) navet og det desidert viktigste målpunktet for kollektivreisende i byområdet», heter det i saksforelegget.

Saken behandles i UMU ønsdag til uken og i utvalg for by- og samfunnsutvikling uken etterpå.

Publisert:
 1. Kollektivtrafikk
 2. Kollektivtransport
 3. Byutvikling
 4. Leif Arne Moi Nilsen
 5. Kristen Høyer Mathiassen

Mest lest akkurat nå

 1. Nærradiopionér Rolf Pedersen er død

 2. Dødsulykken på Storhaug: Undersøkelser av mobiltelefon svekker mistanken mot bilisten

 3. Tollerne kan få lov til å rusteste deg

 4. Nå skal den nye brua løftes på plass på Helgøy

 5. Store endringer i korona­regimet: Dette er de nye reglene

 6. Første spadestikk tatt: Slik blir det nye p-huset ved flyplassen