• Nettmobbing og trusler er et økende problem. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Nettmobbing blir politisaker