Hvorfor er vi sykest i Norge?

Vi er sykere her i landet enn ellers i Europa. Et nytt nasjonalt forskningssenter, Presenter, plassert i Stavanger vil vite mer om hvorfor det er slik.