Sosial omsorg på hjul

Følelsen av at folk bryr seg om deg, synes å bli svakere jo sterkere økonomien i landet blir.