Alvorlige avvik på SUS

I Statens Helsetilsyns tilsynsrapport fra akuttmottaket ved Stavanger Universitetssykehus kommer det frem flere avvik.