De ber for et grønnere Paradis

Når godsterminalen legges ned i løpet av neste år, vil Kjell Madland ha et rent parkområde i Paradis.