• Arkeolog Helge Sørheim er glad for at mysteriet rundt den mystiske runeskriften er løst. Pål Christensen

Runeekspert løste mysteriet