• Knut S. Vindfallet

Lenge til Madlaleiren og Jåttå skal tømmes for folk

Det vil gå flere år før de nedleggingstruede militærleirene i Rogaland blir helt stengt.