100.000 til juridisk bistand

Time kommune har fått 100.000 kroner fra Justisdepartementet til et forsøksprosjekt med fri rettshjelp til innbyggerne.