Omstridt huskjøp til Varmestuen

Styreformann John Klemetsen fikk i oppdrag å skaffe nye lokaler til Varmestuens Venner, siden han hadde «greie på det». Men dette huset i Madlaveien betegnes som en risikokonstruksjon.