• MF "Stavanger" skal slutte å traffikere Tau-sambandet i 2010. Egil Eriksson

– Tausambandet blir bedre