• Kristian Jacobsen

Kritisk til nytt datasystem

SUS-lege Anne Kristoff har flere innvendinger mot det nye systemet for elektronisk pasientjournal ved Stavanger Universitetssjukehus.