• Heidi Hjorteland Wigestrand

Eldreopprør på Jelsa

Blir aldersheimen flytta til Sand, flyttar eg heller heim til huset mitt, seier to av bebuarane ved Jelsa bu— og omsorgsenter. Senteret er føreslått flytta til Sand.