• I 2007 kostet det 30 millioner kroner å drive bomringen på Nord-Jæren. Over en tiårsperiode overstiger tallet trolig 300 millioner kroner. Det nærmer seg prislappen på Solasplitten. Knut S. Vindfallet

Bomringen koster flere hundre millioner