• Elvene som renner fra Ålgård og Bryne kan få turveier som følge helt ut til Jærhavet, hvis bit for bit faller på plass i Klepp som må dra det store lasset for en framtidig turveisatsing. Her på Sele kan ferden via hengebrua gå videre langs Jærstrendene. Geir Sveen

Vil vi få oppleve turvei til Jærhavet?

Hovedutvalg for lokal utvikling i Klepp sier enstemmig ja til to grønne, regionale turveier til Jærhavet.