Teddy lærer barna engelsk

Barn med lærevansker har også glede av å mestre et fremmedspråk, mener Julie Monsen. Nå gir hun ut eget læreverk, «Learning English with Teddy», for denne elevgruppen, barn i barne— hage og 1. og 2. klassetrinn.