• På glatt føre kom denne bilen på taket. Joar Mortveit

Bil på taket