- Urimelig ikke å tilby forlengelse av forsikringen

Forsikringsselskapet kan ha brutt informasjonsplikten om opphør av livsforsikringen, sier advokat Kjetil Mjaaland.