• Heidi Hjorteland Wigestrand

Trykkbølgjer stressar fisk

Erfjord Stamfisk ønskjer at Norsk Stein stansar undersjøiske sprengingar, fordi fisken blir stressa. Men det finst førebels ingen lov som tek for seg fisk og trykkbølgjer.