• Brannmannskapene måtte vente en god stund før de kunne gå inn i kullverten hvor brannen oppsto. Thomas Fosse

Brann på jernbanestasjonen