• Jonas Haarr Friestad

Sju unge rusavhengige kan slippe å bo på hospits

I Kongsgata 46 står sju soverom tomme, ingen betaler for døgnbemanning. – Helseministeren har penger, dette kan han få til raskt, mener Per A. Thorbjørnsen (V).