AmS dømt for overprising

I fire rettsinstanser er Arkeologisk Museum, AmS, i Stavanger dømt for å ha overpriset arkeologiske utgravinger på byggetfeltet Kvåle i Bryne. Nå er dommen endelig.