• Knut S. Vindfallet

– Nord-Jæren bør kutte i styrehonorarene

Tolv prosent av de 240 millionene som betales i bommene på Nord-Jæren slukes av drift.