Regionveisjefen har munnkurv

Regionveisjef Ole Christian Torpp vil ikke si hvilke av Vestlandets 500 tunneler som ikke er inspisert. Han viser til at han har munnkurv.