• Thomas Førde

Eksplosjon i skipsulukker

Dei siste fem-seks åra har talet på navigasjonsulukker i internasjonal skipsfart auka med 200 prosent.