• Rune Nedrebø

Trusler mot Nav-kontor

Navs kontor på Eiganes og Tasta er stengt på grunn av to trusselsituasjoner.