147 mangler bolig i Sandnes

Sandnes kommune har kjøpt 12 nye sosialboliger i år. Samtidig har køen av bostedsløse økt fra 100 til 147.