• Åsmund Ådnøy

Bygging av ny barnehage på Varatun: Skolevei får anleggstrafikken

Den nye storbarnehagen på Varatun skulle først bygges når veien inn dit var utvidet. Men da Sandnes Eiendom sa det ville bli for travelt, godtok byplansjefen innvendingen.