Nokas-juryen fortsetter drøftingene om skyldspørsmålet