• Fredrik Refvem

Klar tale fra lagmannen

Lagmann Daniel Lunde fremhevet i sin rettsbelæring flere av bevisene aktoratet har presentert mot de Nokas-tiltalte.