• Lars Idar Waage

Setter ord på forbudte følelser

Når barn med funksjonshindring er født, strever mange foreldre med sjokk, fortvilelse, fornekting av barnet, skyldfølelse. Men det er følelser mange ikke tør gi uttrykk for.