- Nav forsuret livet mitt

— Nav misbruker trygdepenger, hevder Anne Jacobsen. Gjennom to og et halvt år har den mektige etaten utsatt henne for rot og sommel.