Ryfast - ta 5 min. time out, 2

Som svar på innlegget mitt, Ryfast — ta 5 min time-out, svarte Jostein Ims i et leserinnlegg at jeg burde ta en time-out og kjøpe meg et sjøkart.