• Hans E.H. Jacobsen

Valevatn kan bli solgt

I 1908 kjøpte Rogaland 67.000 dekar på Valevatn i Sirdal for å sikre sauebeiter.