Frivillige avtaler

SIREVÅG: Hå vil løse inn til sammen fire hus på grunn av moloutbyggingen i Sirevåg.