Baby (11 måneder) innelåst i hus

Brannvesenet måtte komme til unsetning når en låst dør skilte foreldrene fra deres 11 måneder gamle baby,