Skyssa Garborg for 23 øre

Me skulle slett ikkje ha betaling. Me ville ikkje ta imot pengane, men Garborg ga seg ikkje. Me fekk kvar sin store bom-bom-pose for skysspengane.