Rådmannen i Sola fortsetter

Åsmund Norheim takket nei til etterlønnsavtalen som politikerne hartilbudt ham. Det betyr at rådmannen som alle trodde skulle gå av,fortsetter å være rådmann.