• Tor Inge Jøssang

Forsinket fjellstue

Mesteparten av turistsesongen ryker for Preikestolen Fjellstue.