• Tor Inge Jøssang

Motbør for stort hyttefelt i Strand

Fylkesmannen i Rogaland vil slanke det største hyttefeltet som er planlagt på mange år i Strand.