Sleipner-kaptein nektes å fremme anke

Kaptein Sverre Johan Hagland får ikke fremme anken i Sleipner-sakenfor Høyesterett. Det besluttet Høyesteretts kjæremålsutvalg onsdag.