Riksvei 44 blir kulvertløs

Det blir ikke miljøtunneler på den nye riksvei 44-traseen mellom Stangeland og Skjæveland. Det vedtok bystyret i går med 37 mot 32 stemmer.