Mens dei ventar...

Klokka er elleve. Olga Kan frå Usbekistan stabbar rundt i barnebasen og et kneippbrødskive med syltetøy saman med dei andre barna. Sju timar seinare blir faren stukken med kniv mens han badar Olga for natta.