Risavika kan bli størst i vest

Talet på nasjonale hamner i Norge skal ned frå dagens 10 til 5, berre ei storhamn for gods i kvar landsdel.